E-mail
Privacybeleid

MinO gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel voor het verwerken van informatie, opleiding, marketing en communicatie. Alle informatie wordt strikt persoonlijk behandeld conform de wetgeving van bescherming van persoonlijke gegevens. Deze site verzamelt uw bezoekersgegevens om persoonlijke profielen te creëren en u specifieke informatie over MinO producten en diensten aan te bieden. Als bezoeker van deze site gaat u ermee akkoord dat MinO gebruik maakt van deze verzamelde informatie.

Aanvullende informatie

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
U kunt gevraagd worden om bepaalde informatie in te vullen, zoals uw naam, huidige functie, e-mailadres, adres en telefoonnummer.

Gebruik van informatie
Persoonlijke informatie houden we bij in een database en verwerken we om onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten en onze reacties aan te passen aan uw wensen. De gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden en om u op de hoogte te brengen van specifieke diensten.

Bekendmaking van informatie aan derden
We verkopen of verhandelen uw gegevens niet aan derde partijen, noch worden ze met hen gedeeld. We verstrekken deze informatie enkel aan mogelijke instanties voor de doeleinden die hierboven reeds werden omschreven:
a) aan werknemers en agenten om u de nodige producten en diensten aan te bieden;
b) agenten die uw data verwerken voor marketingdoeleinden;
c) aan iedere wettelijk verplichte instantie;

Gebruik van ‘Cookies’
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert webbrowsers (zoals internet explorer, mozilla firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan om het navigeren in de website te vergemakkelijken en het gebruik van de website te analyseren. We kunnen cookies ook gebruiken om de website gebruiksvriendelijker te maken door bijvoorbeeld uw paswoord te bewaren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren, terwijl de meeste diensten toch voor u beschikbaar blijven.

Informatiebeveiliging
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden om door bezoekers verstrekte informatie te beschermen. Wij kunnen de veiligheid echter niet garanderen. U accepteert het risico dat gepaard gaat met on-line correspondentie en kopen via Internet. We zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken of bescherming, tenzij dit door opzettelijke of frauduleuze acties of nalatigheid van onzentwege veroorzaakt werd. Alle producten en diensten worden aangeboden onder algemene voorwaarden van deze website.

Gebruiksvoorwaarden

MinO behoudt deze website voor uw informatie, opleiding en communicatie.
De toegang tot en het gebruik van deze MinO website zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Het gebruik van deze site houdt automatisch de integrale aanvaarding van deze voorwaarden in. 
Door gebruik te maken van deze site, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat dit ten allen tijde wordt geregistreerd. Bewijs van eender welke kwaadwillige inbreuk op de integriteit van de site zal onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten worden overgemaakt. Indien u met deze vorm van registratie niet akkoord gaat, verzoeken wij u om deze site onmiddellijk te verlaten.
Alle handelsmerken, merknamen, logo’s en beelden die de producten en services van MinO identificeren, vormen het eigendom van MinO. Geen enkele publicatie, copie of verdeling hiervan is toegelaten zonder schriftelijke toestemming van MinO.
MinO staat niet garant dat uw gebruik van deze informatie geen inbreuk zal doen op derde partijen die niets met MinO te maken hebben.
Niets op deze site verstrekt enige toelating of recht om MinO handelsmerken of merknamen te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van MinO of eender welke andere partij die eigenaar is van getoonde handelsmerken of merknamen. Eender welke vraag in verband met het gebruik van handelsmerken of merknamen of als een merknaam eigendom is van MinO, moet aan MinO gericht worden.
Voorzover wettelijk bepaald, zijn alle informatie, namen, beelden en logo’s op deze site beschikbaar ‘zoals ze zijn’ zonder enige expliciete of impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of non-infringement. Deze clausule heeft geen invloed op uw statutaire rechten.
MinO heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om de informatie op deze website zo accuraat en up-to-date mogelijk aan te bieden. Deze site kan echter onnauwkeurigheden, fouten of tekortkomingen bevatten, waarvoor MinO elke verplichting of verantwoordelijkheid uitsluit.
De informatie op deze site kan op gezette tijden worden aangepast of geactualiseerd. Informatie over MinO of MinO producten is illustratief, er kan dus geen aanspraak op worden gemaakt. Voor meer gedetailleerde informatie moeten de gebruikers MinO contacteren.
MinO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ingebrepen rechtstreekse, speciale, indirecte of daaruit voortvloeiende schade, die het gevolg is van of in verband staat met de toegang of het gebruik/misbruik van deze site of het gebruik en de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt.
Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Deze links worden u enkel voor uw eigen gebruiksgemak aangeboden. Dergelijke links vallen niet onder de controle of invloed van MinO. MinO draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte sites of andere sites op deze links vermeld. De informatie, producten en diensten op eender welke vermelde link dragen niet noodzakelijk de goedkeuring van MinO.
MinO doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen buiten deze site te bannen, maar kan dit niet geheel en al uitsluiten. MinO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die uw computersysteem, software, data of andere eigendommen aantasten, als gevolg van uw toegang tot deze website, of door het downloaden van eender welke informatie, tekst, foto’s, video- of audiobestanden.

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45 | Webdesign by Comsa!