E-mail
Erfgoedpublicaties

In de marge van de activiteiten binnen MONUMENT IN ONTWIKKELING wordt tevens historisch onderzoek verricht ter ontsluiting van het rijke, maar soms nog latente aanbod aan erfgoedwaarden in Vlaanderen. Occasioneel worden met betrekking tot de integrale erfgoedzorg in Vlaanderen ook meer beleidsgerichte artikels geleverd. Sommige bijdragen werden in het verleden gepubliceerd, waarvan hieronder een niet-limitatieve lijst.

In de marge van de activiteiten binnen MONUMENT IN ONTWIKKELING wordt tevens historisch onderzoek verricht ter ontsluiting van het rijke, maar soms nog latente aanbod aan erfgoedwaarden in Vlaanderen. Occasioneel worden met betrekking tot de integrale erfgoedzorg in Vlaanderen ook meer beleidsgerichte artikels geleverd. Sommige bijdragen werden in het verleden gepubliceerd, waarvan hieronder een niet-limitatieve lijst.
 

F. Becuwe & J. Termote
1986
  De Sint - Niklaasabdij te Veurne. Een bouwhistorische en topografische benadering, in : De Gidsenkring. Orgaan van de Westvlaamse Gidsenkring, 24, 5 : 3-40.

J. De Meulemeester, F. Becuwe & K. Becuwe
1986
  Alveringem Archeologisch. Alveringem - Brussel, Uitgave V.V.V. Alveringem - Nationale Dienst voor Opgravingen : 28 pp.

F. Becuwe
1987
  Van ruïne tot mondvoorraad. Een korte bijdrage tot de geschiedenis van de abdij Ten Duinen, in : De Duinen. Bulletin van het Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek, Koksijde, 17 : 69-76.

F. Becuwe
1987
  Het buitengoed van het kapittel van Sint - Omaars (Fr. - Vl.) te Alveringem, in : Biekorf, 87, 3: 273-280.

F. Becuwe
1988
  De landgoederen van de Veurnse premonstratenzer abdij Sint - Niklaas te Alveringem (XIIIde- XVIIIde eeuw), in : De Duinen, Bulletin van het Wetenschappelijk en Cultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek, Koksijde, 18 : 89-136.

F. Becuwe
1988
  Het klooster van de Cellebroeders te Veurne op het einde van de achttiende eeuw, in : Biekorf, 87, 3 : 273-280.

F. Becuwe
1989
  Korte bijdrage tot de geschiedenis van het oorlogskerkhof te Oeren (gem. Alveringem), in : Bachten de Kupe, 31, 1-2 : 22-28.

F. Becuwe
1989
  Van toevluchtshuis tot abdij. Grondinname en bouwgeschiedenis van de voormalige Sint - Niklaasabdij te Veurne in de 17de eeuw, in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, Brugge, 1-2 : 79-100.

F. Becuwe
1990
  Het dubbelklooster Sint-Niklaas te Veurne, in : Bachten de Kupe, 32, 1 : 2-6.

F. Becuwe
1990
  De Capucijnen en de brand in het Veurnse Smissestraatje in 1657. Een bijdrage tot de grondinname- en bouwgeschiedenis van het Veurnse capucijnenstift, in : Getuigen in Polderklei. Huldeboek Dr. Hist. Godgaf Dalle, Beauvoorde, Uitg. de rode bles : 9-20.

F. Becuwe
1990
  Het bouwbedrijf in de 17de eeuw, Casus : het Veurnse capucijnenstift (1604 - 1611), Alveringem, (pro manuscripto) : 170 pp.

F. Becuwe
1990
  De mouterij-brouwerij de Snoek te Alveringem-Fortem. Een uniek relikt uit het ruraal industrieel verleden in Vlaanderen, in : Mededelingsblad en Verzamelde Opstellen van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, 8, 1 : 12-21.

F. Becuwe & M. Dewilde
1990
  Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sint - Pieterabdij van Lo, in : Lo. Parel van de Westhoek, 1089 - 1989, Gemeentekrediet : 27-35.

F. Becuwe m.m.v. D. Derickx
1990
  Mouterij-brouwerij "De Snoek". Van een dorstlavend verleden naar een museale toekomst, Regionale uitgeverij De Rode Bles, Beauvoorde : 56 pp.

F. Becuwe
1991
  De bouw van het pesthuis der kapucijnen in Veurne (1610-1611), in : Biekorf, 91, 2 : 121-127.

F. Becuwe
1991
  Ook ons industrieel-archeologisch patrimonium heeft een verhaal te vertellen.... , in : Uit de hoek, 6, 3 : 3-5.

F. Becuwe
1991
  Vlaanderen, een stiefmoeder voor zijn natuur- en cultuurmonumenten, in : Vechten voor Windmolens. Vlaanderen en zijn kultureel erfgoed, V.N.S. vzw, Brussel : 4-15.

F. Becuwe
1991
  Monumenten- en landschapszorg in het arrondissement Veurne, in : De Raaf. Patrimoniumzorg in een notedop, W.I.A.W. v.z.w., 1, 4.

F. Becuwe
1992
  De bouw van het Veurnse capucijnenklooster (1605-1610). Een bijdrage tot het zeventiende-eeuwse bouwbedrijf in Veurne, in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, Brugge, 129, 3-4 : 155-187.

F. Becuwe
1992
  De bouw van vijf handelshuizen aan de noordzijde van de Grote Markt in Veurne, 1608 - 1610, in : De Raaf. Patrimoniumzorg in een notedop, Westhoek - Monumenten v.z.w., 2, 3.

F. Becuwe
1992
  Een Vlaams Monumenten- en Landschapsbeleid (Beleidsverklaring van Vlaams Minister J. Sauwens, bevoegd voor Monumenten en Landschappen), AROHM, Brussel : 15 pp.

F. Becuwe & H. Hillewaert
1992
  Geen behoud zonder onderhoud, AROHM, Brussel : 20 pp.

F. Becuwe & H. Hillewaert
1993
  Samen investeren in vakkundig restaureren, AROHM, Brussel : 40 pp.

F. Becuwe
1994
  Bouwgereedschap voor het Veurnse capucijnenklooster. Bijdrage tot de geschiedenis van het bouwbedrijf in de 17de eeuw, in : Bachten de Kupe, 36, 1 : 3-10.

F. Becuwe
1994
  Industrieel-Archeologische Musea : Mout- & Brouwhuis de Snoek in Alveringem, in : Heemspiegel, XV, 3 : 18-19.

F. Becuwe & H. Hillewaert
1994
  Landschapsbehoud is cultuurbehoud. Vragen omtrent landschapszorg, AROHM, Brussel : 23 pp.

F. Becuwe
1995
  Met Sint-Arnold op stap. Over brouwen en brouwers in Alveringem, W&M v.z.w., Alveringem, Cultuurtoerisme in de Westhoek 3 : 48 pp.

F. Becuwe
1995
  En de brouwer ..., hij brouwde voort, in : Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, VVIA, 39-40, november : 3-7.

F. Becuwe m.m.v. D. Derickx
1995
  Mout- & Brouwhuis de Snoek. Mouten en brouwen in de 19de eeuw, W&M v.z.w., Alveringem, Cultuurtoerisme in de Westhoek 2 : 88 pp.

F. Becuwe m.m.v. S. Vandevoorde
1995
  The Industrial-Archaeological Heritage, in : Flanders, 27, september, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel : 9-13.

F. Becuwe
1996
  Over brouwen en brouwers in Izenberge, in : Bachten de Kupe, Izenberge, 38, 4 : 71-83.

F. Becuwe
1996
  De brouwersfamilie Houvenaghel in Veurne-Ambacht (19de - 20ste eeuw), W&M v.z.w., Alveringem, het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 1 : 32 pp.

F. Becuwe
1996
  Erfgoed of zwerfgoed ? Het roerend industrieel erfgoed in Vlaanderen, in : Kultuurleven, Leuven.

F. Becuwe
1997
  "Nog een Ballon, Mijnheer ?". De Veurnse brouwerij de Fabriek in de 19de en 20ste eeuw, W&M v.z.w., Alveringem, het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 2 : 32 pp.

F. Becuwe
1997
  Over brouwen en brouwers in Fortem, in : Bachten de Kupe, Izenberge, 39, 2 : 25-44.

F. Becuwe
1998
  De Roo(d)kop van Sint-Joris. De mouterij-brouwerij Sint-Joris in Reningelst (19de – 20ste eeuw), W&M v.z.w., Alveringem, het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 3 : 40 pp.

F. Becuwe & L. Schoenmakers
1999
  Een Vlaams Erfgoedbeleid (Monumenten – Landschappen – Archeologie) 1999 – 2004 (Beleidsnota van Vlaams Minister Johan Sauwens, tussen 1999 en 2001 bevoegd voor Monumenten en Landschappen), AROHM, Brussel : 15 pp.

F. Becuwe & L. Schoenmakers
2000
  Een Vlaams Erfgoedbeleid (Monumenten – Landschappen – Archeologie) 2000 (Beleidsbrief van Vlaams Minister Johan Sauwens, tussen 1999 en 2001 bevoegd voor Monumenten en Landschappen), Brussel

F. Becuwe & G. Bekaert
2001
  Een Vlaams Erfgoedbeleid (Monumenten – Landschappen – Archeologie) 2001 (Beleidsbrief van Vlaams Minister Paul Van Grembergen, bevoegd voor Monumenten en Landschappen), Brussel

F. Becuwe & G. Bekaert
2002
  Een Vlaams Erfgoedbeleid (Monumenten – Landschappen – Archeologie) 2002 (Beleidsbrief van Vlaams Minister Paul Van Grembergen, bevoegd voor Monumenten en Landschappen), Brussel

W. Lanszweert & F. Becuwe
2006
  De OD.1. Martha. Beschermd monument in het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, Gemeente Koksijde: 21 pp.

W. Lanszweert & F. Becuwe
2006
  De OD.1. Martha. Beschermd monument in het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Het zeil wordt in de top gezet... Nieuwe kansen, in: Mededelingsblad van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke vzw, 115, september 2006: 3031-3034.

F. Becuwe
2006
  Bouwhistorische nota over de Goethalsmolen te Wakken, in : Molenecho’s, XXXIV, 3-4 : 195-206.

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45 | Webdesign by Comsa!