E-mail
Restauratie

Iedere restauratiestudie wordt door het erfgoedprojectbureau Monument in Ontwikkeling (M IN O) voorafgegaan door een bouwhistorische voorstudie en een grondige diagnose van het te restaureren pand. Zodoende krijgt M IN O het vereiste inzicht in de monumentwaarden van het monument en in de gebreken die het object vertoont en tot restauratie nopen. De restauratieopties worden op basis van deze voorstudies en in overleg met de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid vastgelegd. Op deze wijze wordt de authenticiteit van het monument zo optimaal mogelijk gerespecteerd én behouden.

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45 | Webdesign by Comsa!