E-mail
Projectsubsidiëring

Monument in Ontwikkeling (M IN O) is er zich terdege van bewust dat het realiseren van een erfgoedproject zowel naar studie als naar uitvoering toe zeer arbeidsintensief is. Om de kostprijs van dit maatwerk voor u als projecthouder budgettair haalbaar te maken gaat M IN O in het kader van het bestemmingsonderzoek ook na in welke mate uw erfgoedproject voor overheidssubsidiëring in aanmerking komt. Bij haar bestemmingsonderzoek houdt M IN O immers steeds rekening met de cofinancieringsmogelijkheden. Voor diverse erfgoedprojecten wist M IN O inmiddels voor 50 à 70 % cofinanciering te realiseren.

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45