Monument in Ontwikkeling

Bent u eigenaar van een beschermenswaardig of beschermd monument of van een waardevolle collectie roerend erfgoed en u weet niet goed wat ermee aangevangen ? Contacteer dan Monument in Ontwikkeling. Monument in Ontwikkeling is als interdisciplinair erfgoedprojectbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van erfgoedprojecten.
Samen met u zoekt M in O naar een passende bestemming en/of beheersformule voor uw erfgoedsite of -collectie. Opdat deze nieuwe toekomst geen dode letter zou blijven houdt M in O er tevens aan om u ook bij de ontwikkeling van dit erfgoedproject te begeleiden tot aan de realisatie ervan. Zo onderzoekt M in O voor u de subsidiëringsmogelijkheden om het vooropgezette project financieel haalbaar te maken en maakt zij de uitvoeringsdossiers op voor wat de restauratie, eventuele geïntegreerde nieuwbouwuitbreidingen, de erfgoedontsluiting, de nieuwe invulling, de omgevingszorg enz. .... betreft.
Met het oog op een kwalitatieve uitvoering neemt M in O voor u ook de opvolging en controle van de uitvoering waar. Uw project is immers haar referentie.

Het in goede staat houden van het gerevaloriseerde erfgoed veronderstelt in de post-ontwikkelingsfase recurrent onderhoud. Ook hierin begeleidt M in O u graag met een voor uw erfgoedsite of -collectie op maat geschreven onderhoudsplan.

Voor meer informatie over al deze erfgoeddiensten, zie :
• bestemmingsonderzoek 
• projectsubsidiëring 
• restauratie 
• geïntegreerde nieuwbouw 
• hergebruik 
• omgevingszorg 
• onderhoud

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45