E-mail
Geïntegreerde nieuwbouw

Soms houdt een nieuwe bestemming die aan een beschermd monument wordt gegeven, een nieuwbouwuitbreiding in. Vertrekkende vanuit de draagkracht van het monument en zijn historische context onderzoekt Monument in Ontwikkeling de best geschikte locatie om deze uitbreiding in te passen. Vervolgens concipieert M in O conform de Conventie van Granada passende en kwalitatieve invularchitectuur, die bijdraagt tot de herwaardering van de erfgoedsite.

© MinO | | O.L.Vrouwestraat 5 | 8620 Nieuwpoort | Tel. 00 32 (0)58 23 01 45 | Webdesign by Comsa!